priser

privat pasningsordning

2024 priser

Egenbetaling kr. 2.700,- pr. måned

Alle forældre får tilskuddet fra kommunen.

Der ydes søskenderabat

Betaling i 12 mdr./året.

Der betales månedsvis forud.

Egen betaling                           pr. md.                                               2.700,-


Tilskud fra kommunen       pr. md.                                                6.448,-


Pris                                                 pr.md.                                                9.148,-