priser

privat pasningsordning

2020 priser

Egenbetaling kr. 2.140,- pr. måned

Alle forældre får tilskuddet fra kommunen.

Der ydes søskenderabat

Betaling i 12 mdr./året.

Der betales månedsvis forud.

Plantagevej 36, 5462 Morud

telefon 65 96 40 13

mobil 30 55 17 21

Copyright @ All Rights Reserved